Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Vindt plaats op

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van NKBV Regio Amsterdam

De vergadering start om 12:00 uur. 

Ontvangst is vanaf 11:30 uur met een kopje koffie of thee en een broodje.

Locatie: SPORTPARK Ookmeer Dr. Meurerlaan 9  (Hoek Troelstralaan - Dr. Meurerlaan) 1067 SM Osdorp, Amsterdam

Komt allen svp op tijd! Het bestuur biedt de leden een kopje koffie of thee en een broodje aan tussen 11:30 en 12:00 uur. We beginnen de ALV stipt om 12:00 uur. En plannen tot 13:00 uur .

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de ALV van 21 maart 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursvoordracht 2020
 8. Gebonden voordracht door bestuur van de afgevaardigden en plaatsvervangers VvA 2020
 9. Begroting 2020
 10. Rondvraag
 11. Sluiting uiterlijk om 13:00 uur daarna zal het terrein open zijn om te boulderen, klimmen of misschien wil je nog een andere actie ondernemen, Rond 17.00 uur steken we de BBQ aan. Om de inkopen in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat je je aanmeld voor de BBQ.

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat alles corona-proof verloopt.De vergadering zal buiten plaatsvinden. Zo nodig zal een grote tent worden neergezet. Iedereen dient bij aankomst zijn handen te desinfecteren. We hanteren de 1,5 meter afstand-regel en er zullen voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. En je weet het: je bent van harte welkom, maar helaas niet als je verkoudheidsverschijnselen of koorts hebt.Ons volledige coronaprotocol wordt op diverse plaatsen op het terrein opgehangen.

De overige vergaderstukken zijn hier onder te vinden inloggen noodzakelijk:

Klik hier voor de overige vergader stukken.