Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Vindt plaats op

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van NKBV Regio Amsterdam

De vergadering start om 20:00 uur. 

Ontvangst is vanaf 19:30 uur met een drankje.
Lokatie: Café de 2  Klaveren, De Clercqstraat 136, Amsterdam

Komt allen svp op tijd! Het bestuur biedt de leden een welkomsdrankje aan tussen 19.30 en 20.00 uur. We beginnen de ALV stipt om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de ALV van 16 maart 2017
 4. Mondeling: stand van zaken samenwerking Nivon en ASAC / gebruik honk en terrein
 5. Jaarverslag 2017
 6. Financieel jaarverslag 2017
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Verkiezing regio-afgevaardigden
 10. Begroting 2018
 11. Rondvraag
 12. Sluiting uiterlijk om 21:30 uur

De overige vergaderstukken zijn hier onder te vinden:

Klik hier voor de overige vergader stukken.