Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Vindt plaats op

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van NKBV Regio Amsterdam

De vergadering start om 20:00 uur. 

Ontvangst is vanaf 19:30 uur met een drankje.
Locatie: SPORTPARK Ookmeer Dr. Meurerlaan 9  (Hoek Troelstralaan - Dr. Meurerlaan) 1067 SM Osdorp, Amsterdam

Komt allen svp op tijd! Het bestuur biedt de leden een welkomsdrankje aan tussen 19.30 en 20.00 uur. We beginnen de ALV stipt om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de ALV van 16 maart 2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel jaarverslag 2017
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing
 8. Gebonden voordracht door bestuur van de afgevaardigden en plaatsvervangers VvA 2018.
 9. Begroting 2018
 10. Rondvraag
 11. Sluiting uiterlijk om 21:00 uur daarna gezellige borrel.

De overige vergaderstukken zijn hier onder te vinden:

Klik hier voor de overige vergader stukken.