Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Vindt plaats op

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van NKBV Regio Amsterdam

De vergadering start om 20:00 uur. 

Ontvangst is vanaf 19:30 uur met een kopje koffie of thee.

Locatie: SPORTPARK Ookmeer Dr. Meurerlaan 9  (Hoek Troelstralaan - Dr. Meurerlaan) 1067 SM Osdorp, Amsterdam

Komt allen svp op tijd! Het bestuur biedt de leden een welkomsdrankje aan tussen 19.30 en 20.00 uur. We beginnen de ALV stipt om 20.00 uur. En plannen de borrel vanaf 21.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de ALV van 15 maart 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel jaarverslag 2018
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursvoordracht 2019
 8. Gebonden voordracht door bestuur van de afgevaardigden en plaatsvervangers VvA 2019
 9. Begroting 2019
 10. Rondvraag
 11. Onthulling foto's van de bergsport foto wedstrijd
 12. Sluiting uiterlijk om 21:00 uur daarna gezellige borrel

De overige vergaderstukken zijn hier onder te vinden inloggen noodzakelijk:

Klik hier voor de overige vergader stukken.