Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Vindt plaats op

Het zijn bizarre en onvoorspelbare tijden. De NOCNSF heeft alle nederlandse sportverenigingen opgeroepen alle verenigingsactiviteiten te staken tot minimaal 31 maart. De NKBV heeft ons gevraagd dat advies op te volgen.
 
Bij deze zijn afgelast:
- De ALV van Do 26 maart
- De 2 bijscholingen van instructeurs van woensdag 18 en Maandag 30 maarrt
- De twee alpiene workshops van de aankomende 2 weken
- Het eerste klimweekend in van 28-29 Maart
 

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van NKBV Regio Amsterdam

De vergadering start om 20:00 uur. 

Ontvangst is vanaf 19:30 uur met een kopje koffie of thee.

Locatie: SPORTPARK Ookmeer Dr. Meurerlaan 9  (Hoek Troelstralaan - Dr. Meurerlaan) 1067 SM Osdorp, Amsterdam

Komt allen svp op tijd! Het bestuur biedt de leden een welkomstdrankje aan tussen 19.30 en 20.00 uur. We beginnen de ALV stipt om 20.00 uur. En plannen de borrel vanaf 21.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de ALV van 21 maart 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursvoordracht 2020
 8. Gebonden voordracht door bestuur van de afgevaardigden en plaatsvervangers VvA 2020
 9. Begroting 2020
 10. Rondvraag
 11. Sluiting uiterlijk om 21:00 uur daarna gezellige borrel

De overige vergaderstukken zijn hier onder te vinden inloggen noodzakelijk:

Klik hier voor de overige vergader stukken.