Verslag Cursus Klettersteigen 17 en 24 april

Verslag Cursus Klettersteigen 17 en 24 april

Begonnen is om omstreeks 17 uur de muur gereed te maken voor de oefeningen in de kletterwand. Duurt ongeveer anderhalf a twee uur, afhankelijk met hoeveel mannen beschikbaar zijn. Op 24 april hebben we de hoogste klettersteig niet ingericht, maar daarentegen een abseilstelle gemaakt.

Van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur was er een theoretisch gedeelte a.d.h.v. een power point presentatie.

Van 20.00uur tot 21.30 uur waren er praktijk oefeningen.

Rond 21.30 uur  was er een korte bijeenkomst , om te horen of er vragen waren en hoe het bevallen was.

Afbreken en opruimen. Om 22.00 uur ongeveer klaar. Opruimen en een kort praatje met deelnemers kan tegelijkertijd als je met meer leidinggevenden bent.

Huiswerk: Er is huiswerk in de vorm van een boekje bestuderen over klettersteigen en op internet zoeken naar klettersteigen  die geschikt zouden zijn  voor het niveau van de deelnemers.

Doelstelling: We zijn uitgegaan van de doelstelling om een zodanige presentatie en oefeningen te bieden, dat men voorzichtig na deze cursus zelfstandig in de Alpen een klettersteig zou kunnen doen.

Deelnemers: Er hadden zich 17 deelnemers opgegeven, zestien zijn er daadwerkelijk gekomen. In afwijking van de geplande gang van zaken hebben we zelf de potentiele deelnemers benaderd  en de ruimte geboden mee te doen.

Reacties deelnemers: Veel enthousiasme en een algemeen gevoel dat zij zelfstandig een klettersteig zouden kunnen doen. Zij waren tevreden over de leiding.